Erfgoeddag Erf! 2015

Voor Galerij Philippus Nijs is dit inmiddels haar vierde deelname aan de Erfgoeddag.

Openingsuren: zaterdag 25-zondag 26/04 en zaterdag 02-zondag 03/05 van 10 tot 18u doorlopend.

Het blijken keer op keer succesvolle tentoonstellingen die zelfs onze grootste bezoekersaantallen betekenen binnen één weekend.

Een reeks portretten uit het depot van het gemeentearchief blijken vaak onbekende schenkers te hebben, en soms gemaakt te zijn door onbekende schilders, en zelfs onbekende figuren af te beelden. Deze portretten worden zelden of nooit voor het voetlicht geplaatst, maar krijgen nu even volle aandacht, in een museale context en presentatie.
We tonen enkele portretten van (adellijke?) figuren, hogere burgerij, gewone mensen en een spiegel afkomstig uit het bezit van Priester Poppe. Een spiegel, precies omdat hij tal van gezichten, figuren, portretten voor zich kreeg. Als ogen de spiegels van de ziel zijn, is dan een spiegel het oog van de ziel…?

Ter gelegenheid daarvan lanceren we een oproep naar wie meer kan weten over deze portretten en hun geschiedenis.

De Academie en Vaktekenschool maakt-geïnspireerd door deze portretten- fictieve visuele verhalen: leerlingen als hun achter-achter kleinkinderen, kleding ontwerpen gebaseerd op de portretten, maquettes van huizen waar deze mensen ooit woonden, wat ze aten, deden, erfstukjes in dozen opgeborgen…
Een creatief/artistieke reconstructie dus, als aanvulling op het onbekende verhaal dat de portretten uitstralen, en dat we trachten te ontrafelen, met hulp van het grote publiek.
Openingsuren: zaterdag 25-zondag 26/04 en zaterdag 02-zondag 03/05van 10 tot 18u doorlopend.

Motivatie:. Er is bij de oudere generaties nog een stevige verknochtheid aan de gemeente, wat er toe leidt dat de gemeente regelmatig “erft” van haar inwoners. Via schenkingen ontvangt men de meest uiteenlopende objecten, documenten, (kunst)werken. Deze worden opgeslagen in het gemeentelijk depot “Dacca” . Daaruit wordt regelmatig geput voor het stofferen van exposities. Veel hiervan verlaat echter amper of nooit het depot. Opvallend is het grote aantal portretten, uit diverse periodes, stijlen en kwaliteiten. Een aantal erg markante portretten trokken de aandacht, omdat ofwel de afgebeelde personen vaak onbekend zijn, ofwel de schilder of de schenker niet meer terug te vinden zijn. Ook de achterzijden van deze werken zijn verrassend, beplakt met 19e eeuws behangpapier, onleesbare noties,…Een selectie van deze portretten wordt geëxposeerd in Galerij Philippus Nijs, met -waar mogelijk- enige duiding via onderschriften en tekst pancartes. Het publiek wordt opgeroepen om info te bezorgen over deze portretten. De Academie en Vaktekenschool belicht dit erfgoed door het in haar lessen te verwerken. Fictieve verhalen over levensstijl ,gewoontes, kledingontwerp, woningen… worden visueel tastbaar gemaakt via artistieke werken, ontworpen in de school zelf. Een selectie hiervan zal het stevige historische luik ondersteunen op de achtergrond.
Cultureel erfgoed: onbekende portretten, uit diverse schenkingen aan de gemeente