Erfgoeddag 2015, 25 en 26 april 2015  thema: ERF!

10968492_909413645756256_1913916408466423033_nTijdens het weekend van 25 en 26 april en 2 en 3 mei zal er in Galerij Philippus Nijs een tentoonstelling te zien zijn met een selectie originele portretschilderijen uit het gemeentearchief in confrontatie/dialoog met werken van onze leerlingen die zich door deze portretten lieten inspireren.

 

 

erfgoeddag2015Wat is de relatie tussen erven, erfenis en erfgoed? Wat  zijn de overeenkomsten en verschillen tussen erven en erfgoed?  Hoe belangrijk waren erfenissen voor de samenstelling van collecties in onze musea, bibliotheken en archieven?  Van welk erfgoed zijn onze kinderen  en kleinkinderen erfgenamen en hoe gaat dat dan?

Hoe en waarom kunnen particuliere erfstukken erfgoed worden  en, omgekeerd,  waarom kan publiek erfgoed doorgaans geen particuliere erfenis worden? Wat is het verschil tussen een notaris, een archivaris en een conservator?  En waarom is dit anders voor onroerend erfgoed dan voor roerend erfgoed? En waarom ook weer anders voor immaterieel erfgoed?

Is er een systeem in te ontdekken? Welke rol spelen testamenten (en hoe zien die er eigenlijk uit) door de eeuwen heen?  Hoe verhoudt erven zich ten opzichte van ‘transmissie’ of ‘overdracht’? Wie erft de collecties in publieke verzamelingen?