Tentoonstelling: Alfred Ost, het kind van de oorlog

Op zondag 1 maart 2015 om 11u. opent de tentoonstelling Alfred Ost, het kind van de oorlog in galerij Philippus Nijs.

De tentoonstelling is verder te bezichtigen:

  • op zaterdagen 28/2 en 07, 14 en 21 maart
  • zondagen 01, 08 -15 en 22 maart

Telkens van 10u. tot 12u. en van 14u. tot 17u.

Galerij Philippus Nijs brengt met :” het kind van de oorlog” een uitzonderlijke expo met origineel tekenwerk van kunstenaar Alfred Ost ( 1884-1945). Het is meteen ook de eerste tentoonstelling in Temse van deze kunstenaar, sinds 1964.

Bij het uitbreken van WOI en gedurende de hele periode 1914-18 tekende Ost op zijn eigen virtuoze wijze vluchtelingen, die onder meer vanuit Antwerpen naar het Nederlandse Sluis trokken, weg van het oprukkende oorlogsgeweld dat ons land overspoelde. Ost noteerde in snelle, krachtige lijnen de vluchtende massa’s, waaronder heel wat kinderen. Gedragen door hun ouders, gezeten tussen huisraad in karren, voortsnellend te voet, soms met een schamel stukje speelgoed in de hand, of nog: kinderen die mee droegen wat nog te redden viel…Een groot deel van het tekenwerk heeft hij situ gemaakt, om de chaos en gruwel van de oorlog aan te klagen, terwijl Ost ook nadien een reeks tekeningen maakte uit zijn herinneringen. Deze werken, origineel en gereproduceerd als lithografische prenten, werden gedurende de hele oorlog te koop aangeboden ten bate van de diverse hulpcomiteiten die in Nederland de gestrande Belgen ondersteunden. Galerij Philippus Nijs toont behalve de authentieke tekeningen, lithoprenten en postkaarten ook enkele zeldzaam bewaarde affiches die de kunstenaar ontwierp. Ze promootten benefietconcerten en andere activiteiten ten bate van de Belgische vluchtelingen in Nederland. Vele werken zijn nooit eerder geëxposeerd, en komen uit tal van privécollecties. Ze leveren een intimistische en zeer herkenbare tentoonstelling op. Intimistisch vanwege het persoonlijk leed van de vluchtelingen, dat hij treffende weergaf. Herkenbaar omdat de media nog dagelijks dezelfde beelden van vluchtende kinderen in de meest diverse conflicten toont, honderd jaar nadat Alfred Ost ze al tekende…Vanwege het thema is deze expo ook een bijzondere aanrader voor (basis)scholen.

Kunsthistoricus Karl Scheerlinck die eerder de overzichtscatalogus van Alfred Ost in affichekunst schreef, en er diverse expo’s rond maakte, brengt samen met curator Gino Dobbelaer deze reeks werken samen, die het maatschappelijk engagement van de kunstenaar duidelijk in de verf zetten.

De expo is gratis te bezichtigen van 28 februari tot en met 22 maart, elk weekend van 10 tot 12 en van 14 tot 17 u.

Galerij Philippus Nijs, Schoolstraat 15, 9140 Temse