Van Eyck Quiz

KLIK HIER voor de Quiz in pdf
Beste cultuurliefhebber,
dit is niet zo maar een quiz. Deze 10 vraagstukken over JAN VAN EYCK kan je niet altijd zo maar voor de vuist oplossen. Ze zijn niet zo makkelijk. Dus het inschakelen van hulpbronnen mag. Meer nog. Het is de bedoeling dat je om het juiste antwoord te vinden je wat verdiept in het beeldend universum van JAN VAN EYCK. Hiervoor kan je heel wat info terugvinden in vakliteratuur en op het internet.
Je mailt voor 26 april enkel jouw antwoorden op de 10 vragen in een Word document naar mijn mailadres peter.jonnaert@telenet.be
Mijn antwoorden op deze vraagstukken met wat bijkomende kunsthistorische uitleg krijgen jullie later toegezonden. Dan kan je zelf zien wat je juist of fout had. En wat je zoal hebt bijgeleerd.
Met dank aan Jan Van Eyck.
Deelnemen staat vrij.
Wat valt er te winnen?
Kennis. Veel kennis.
Veel succes!
Peter Jonnaert
Leerkracht Kunstgeschiedenis.