Oproep om een petitie te tekenen voor meer tijd voor onze academieleerlingen en een bevriezing van onze leraarsuren.

Een warme oproep om een petitie te tekenen voor meer tijd voor onze leerlingen en een bevriezing van onze uren wanneer we minder leerlingen hebben de komende twee jaar.

Half werk is geen werk.

Meer info: https://www.tijdvoordko.be/

Tijd voor DKO: een noodkreet om extra tijd binnen het Deeltijds Kunstonderwijs. Het draait niet om een financiële compensatie, maar een vraag om meer tijd om het artistieke proces naar behoren te kunnen ontwikkelen.

Een voorstel om een half jaar extra les te verkrijgen, zou voor hen de ideale compensatie zijn om de verloren tijd terug te winnen. Niet alleen de achterstand, ook het vele verlies van dynamiek en sfeer in het atelier baart hen zorgen. Een vol atelier, gevuld met mensen en ideeën, een leerkracht die constant aanwezig is om feedback en tips te geven… Het behoort even tot de verleden tijd. De continue aanwezigheid van een leerkracht is fundamenteel.

Niet enkel de leerlingen, maar ook de leerkrachten zijn bezorgd. De begeleiding van de leerlingen, alsook hun jobzekerheid komt in de weegschaal te liggen. Dit schooljaar schreven een aanzienlijk aantal volwassenen zich niet meer in, waardoor het urenpakket in het gedrang komt. Een ‘bevriezing’ van dit urenpakket zou hierbij een uitkomst bieden. Enkel zo kan de broodnodige en kwalitatieve begeleiding gegarandeerd blijven.