Kerstproject klas meester Gino

Een tijdje terug kocht meester Gino een beschadigd schilderij op paneel, van de Wase schilder Joseph Vallaeys. Vermoedelijk geschilderd tijdens of kort na WO2. Het stelt een winterse rede van Temse voor.
Samen met zijn klassen werd het schilderij bewerkt: er werd een donkere sneeuwnacht aan toegevoegd, en honderden sneeuwvlokjes. Het resultaat: een nieuw kunstwerkje en een magische Kerstnacht die vele decennia overbrugt.

Ziet. Het geleek alsof het de engelen zelve waren, die in dezen magischen, donkeren winternacht, albooven’ t stille Temsche, met hunne vingertopkens zooveele doddekens sneeuw verfden vol hoop en vree.”


Bekijk alle gemaakte foto’s van het kerstproject hieronder: