Temse, 4de graad Kunstgeschiedenis (BAC)

Je kan ook aansluiten bij “De Werkplaats” indien je je
inschrijft voor deze optie. Klik hier voor meer informatie.

LESMOMENTEN

Zaterdag (om de 14 dagen)

10u00 – 12u00

Kalender lessen en uitstappen 2024-2025 – Zie onderaan deze pagina

LEERKRACHT: Peter Jonnaert (peterjonnaert@academietemse.be)

ADRES VAN HET ATELIER: Academie Temse – Schoolstraat 17, 9140 Temse (in het BAC-lokaal, aan de binnentuin van de academie)


Beeldende en Audiovisuele Cultuur  In deze theoretische lessen BAC verkennen we de kunstgeschiedenis vanuit diverse verrassende invalshoeken. Kunsthistoricus Peter Jonnaert vertrekt telkens vanuit een thema waarbij zowel oude en moderne kunst als hedendaagse kunst de revue passeren. Met een sterk uitgewerkte en flitsende Powerpoint voorstelling worden elke les een 50-tal kunstwerken bekeken vanuit kunsthistorisch perspectief. Alle kunstdisciplines komen aan bod: keramiek, schilderkunst, fotografie, architectuur, beeldhouwkunst, textiel…

“Alleen door iets buiten ons te creëren, doordat we ons uiten, leren we iets over onszelf. En door iets over onszelf te leren, veranderen we en gaan we weer andere dingen maken. Zo gaat het leven.  Zo groeien we en ontwikkelen we ons in wisselwerking met een omgeving die mee verandert.”

– Onno Zijlstra

Lesaanbod volgens locatie of leeftijd , , , ,
Beschrijving

MIJN LESSEN KUNSTGESCHIEDENIS:

Als kunsthistoricus probeer ik leerlingen kunstgeschiedenis ofwel beeldende en audiovisuele cultuur (BAC) in het deeltijds kunstonderwijs een manier aan te reiken van zien die hen in staat stelt kunstwerken te benaderen vanuit een meer objectiverend standpunt. De kunst van het kijken is een moeilijk en langdurig proces en houdt meer in dan het ontwikkelen van een persoonlijke voorkeur. Aan de hand van een thema verken ik met de leerlingen hoe beeldende kunstenaars vandaag en over de tijden heen zich in verschillende disciplines weten uit te drukken. Het vergelijken van selectief gekozen beeldmateriaal is één van de didactische tools die in elke les terugkeren.

Ik vind dat niet alleen kunst maken ons doet groeien. Ook kunst leren begrijpen verruimt onze blik. Het doet ons anders kijken naar de wereld maar ook naar onszelf en de medemens. We leren onze creatieve mogelijkheden in een juister perspectief plaatsen.

Als kunsthistoricus neem ik ruim de tijd met mijn leerlingen om diepgaand en gefocust de wereld van de beeldende kunst op een genuanceerde wijze te verkennen. Ik vind het hierbij belangrijk om op een heel heldere en concrete, maar wetenschappelijk correct onderbouwde manier de beeldtaal te verduidelijken aan de leerlingen. Hierbij wordt de maatschappelijke context van het kunstwerk en de kunstenaar in zijn tijd niet over het hoofd gezien. Elke les probeer ik op een bevlogen manier een zeer gestructureerd en attractief geïllustreerd verhaal te vertellen. Door vraagstelling creëer ik voldoende openingen zodat leerlingen interactief betrokken kunnen worden bij dit leerproces.

ACADEMIE ALS ARTISTIEKE BROEDPLAATS

Een academie is als een groot kunstenaarsatelier waar creatievelingen van diverse pluimage en achtergrond een plaatsje vinden om te experimenteren. Dit avontuur en de individuele zoektocht van elke leerling staan voorop. De praktijk primeert maar kan verdiept en ondersteund worden via kunsttheoretische omkadering.  Voor mij zijn de twee met elkaar verbonden en aanvullend. Als leerkracht kunstgeschiedenis ben ik hiervoor specifiek opgeleid en kan ik met de juiste duiding de geschiktste voorbeelden aanreiken uit de wereld van de kunst. Het is mijn uitdaging om steeds opnieuw leerlingen te verrassen met dat andere kunstwerk of stijlkenmerk dat ze nog niet kenden of nauwelijks wisten te appreciëren. Kennis verruimt de blik en inspireert.

Niet enkel leerlingen hoeven zich te ontwikkelen tijdens hun opleiding. Ik zie het als mijn taak van leerkracht mij constant te vernieuwen en  nieuwe invalshoeken op te zoeken ten einde mezelf en de leerlingen te verrassen en te inspireren. De internationale kunstactualiteit zorgt continu voor nieuwe impulsen. Het terugkijken naar het verleden vanuit ongewone Invalshoeken en het leggen van linken, zowel interdisciplinair als tussen de eeuwen heen, optimaliseren en stimuleren mijn dynamische blik op de kunstgeschiedenis. Dat enthousiasme wil ik heel graag met zoveel mogelijk leerlingen en collega-leerkrachten van de academie delen.


De lessen BAC (Kunstgeschiedenis) in schooljaar 2024-2025 vinden tweewekelijks plaats op zaterdag. De uitstappen vinden plaats op vrijdag en zondag. Zie hieronder voor meer informatie:

KALENDER BAC – SCHOOLJAAR 2024-2025

* Maandelijkse vrijdag en zondag waarop een klasuitstap zal plaatsvinden naar een museum, culturele activiteit, etc. Je moet kiezen tussen een vrijdag of een zondag om deel te nemen aan de uitstap die die maand zal worden georganiseerd. Meer informatie over deze maandelijkse uitstappen bij de leerkracht, Peter Jonnaert (peterjonnaert@academietemse.be).

Data op vrijdag en zondag ook onder voorbehoud, afhankelijk van de uitstappen die zullen worden ingericht.

VRIJDAG (uitstap)*
ZATERDAG (les)
ZONDAG (uitstap)*
/////////////////////
7 september 2024 (startles)
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
15 september 2024
20 september 2024
21 september 2024
/////////////////////
/////////////////////
5 oktober 2024
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
13 oktober 2024
18 oktober 2024
19 oktober 2024
/////////////////////
HERFSTVAKANTIE – Geen les
/////////////////////
/////////////////////
10 november 2024
15 november 2024
16 november 2024
/////////////////////
/////////////////////
30 november 2024
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
8 december 2024
13 december 2024
14 december 2024
/////////////////////
KERSTVAKANTIE – Geen les
10 januari 2025
11 januari 2025
/////////////////////
/////////////////////
25 januari 2025
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
2 februari 2025
7 februari 2025
8 februari 2025
/////////////////////
/////////////////////
22 februari 2025
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
2 maart 2025
KROKUSVAKANTIE – Geen les
/////////////////////
22 maart 2025
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
30 maart 2025
4 april 2025
5 april 2025
/////////////////////
PAASVAKANTIE – Geen les
/////////////////////
/////////////////////
27 april 2025
2 mei 2025
3 mei 2025
/////////////////////
/////////////////////
17 mei 2025
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
25 mei 2025
30 mei 2025
31 mei 2025
/////////////////////
/////////////////////
14 juni 2025
/////////////////////
/////////////////////
/////////////////////
22 juni 2025
27 juni 2025
28 juni 2025
/////////////////////
ZOMERVAKANTIE – Geen les