Temse, 4de graad en specialisatie Beeldhouwen en Ruimtelijke Kunst

Je kan ook aansluiten bij “De Werkplaats” indien je je
inschrijft voor deze optie. Klik hier voor meer informatie.
LESMOMENTEN
Woensdag 18u30 – 22u00
Zaterdag 09u00 – 12u30

LEERKRACHT: Sven Boel (svenboel@academietemse.be)

ADRES VAN HET ATELIER: Academie Temse – Schoolstraat 17, 9140 Temse


In het goed uitgeruste beeldhouwatelier kan je een uitgebreid scala van beeldhouwtechnieken en -materialen verkennen:

boetseren met klei, terracotta, mallen maken en afgieten met plaaster, kappen in steen en hout, lassen van staal/inox alsook het experimenteren met velerlei niet-klassieke (beeldhouw)materialen en het combineren ervan in bvb ‘assemblages’…

Je kunt starten zonder voorkennis en zonder te beschikken over eigen gereedschap: alle basisgereedschap is aanwezig in de klas.

Ook worden de meeste grondstoffen zoals boetseerklei, gips, etc… ter beschikking gesteld.

Enerzijds wordt het echte métier aangeleerd, anderzijds ligt de nadruk op creativiteit, het spelen met vormen in de ruimte en het experimenteren met diverse materialen.

Je kiest en zoekt je eigen weg in een boeiend vormelijk avontuur: van de studie van het menselijk figuur en portret tot het ontwikkelen en ontwerpen van een eigen vormgeving in het materiaal naar keuze.

Hierbij wordt je zowel technisch als inhoudelijk gecoacht.

Ook brengt de dynamiek binnen de groep medestudenten een stimulerende en aangename sfeer in het atelier.

Lesaanbod volgens locatie of leeftijd , , ,
Beschrijving

VORMSTUDIE
De opleiding beeldhouwen is gebaseerd op de studie naar vormen uit de natuur, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van de visuele waarneming, het gevoel voor verhoudingen, vormspanning en vormkarakteristieken en het weergeven of vertalen ervan in een beeldhouwkundig materiaal.

We vertrekken van waarnemingsoefeningen naar eenvoudige vormen uit de natuur en evolueren stapsgewijs naar de studie van het menselijk figuur en portret  en verder naar een meer gestileerde en abstracte vormgeving.
Ook bestuderen we de vormgeving, sculpturale- en artistieke visie van beeldhouwers doorheen de mondiale kunstgeschiedenis tot en met de actualiteit. Wij beschikken over een uitgebreide klasbibliotheek alsook een klascomputer (digitale fotobestanden en internet) om opzoekwerk te verrichten.

Tevens gaan we een aantal keer per jaar op tentoonstelling- en/of museumbezoek.

CREATIVITEIT 
Verder wordt door de persoonlijke interpretatie en verwerking van de vormstudies het ontwikkelen van een eigen vormentaal gestimuleerd die de ondersteuning moet bieden bij de ontluiking van de individuele creatieve expressie en het ontwikkelen van een persoonlijke sculpturale visie.
Ook kan de gelegenheid geboden worden om een sculpturaal project te ontwikkelen in een bestaande architecturale omgeving zoals het gebouw en de tuin van de Academie alsook publieke ruimtes buiten de Academie: kijk onderaan deze pagina voor de persberichten.

TECHNIEK      

Volgende technieken en materialen kunnen doorheen de opleiding verkend worden:

FOTOGALERIJEN