Temse, 1ste – 2de graad zaterdagnamiddag 6-11 jarigen

LESMOMENTEN
Zaterdag (6-7-8-9-10-11-jarigen) 13u30 – 15u10

LEERKRACHT: Gino Dobbelaer (ginodobbelaer@academietemse.be)

ADRES VAN HET ATELIER: Academie Temse – Schoolstraat 17, 9140 Temse


Kinderen en creativiteit, dat is zowat zoals mayonaise op frietjes.

Het één kan niet zonder het ander, waarbij de fantasie en verbeeldingskracht centraal staan en elkaar versterken. Kinderen kijken -zeker als ze net de lagere school aanvatten-met een onbevangen blik naar hun omgeving. De leerjaren daaropvolgend ontwikkelt dat nog flink verder. Hun fantasie zet aan tot dromen, en die dromen omzetten naar een eigen realiteit… Daar helpen we graag een handje bij!

Beschrijving

Iedereen kent het: een kartonnen doos wordt al gauw een vliegtuig, een ruimteschip, een kasteel, en koekverpakkingen en yoghurtpotjes worden gekke dieren en robots…gelukkig maar.

Iets oudere kinderen gaan diezelfde fantasie pittiger verwerken, met meer prikkels uit hun omgeving erin gestopt. Ingewikkelder ook. De actualiteit raakt ook hen, ze denken al meer na over de dingen, en dat toont zich ook vaker in hun werk, dat meer diepgang begint te krijgen.

Behalve de dagdagelijkse prikkels die kinderen ervaren en waar ze alle mogelijke vormen in zien, reiken we hen ook inspirerende beelden aan. Wat dat kunnen zijn? bv. 19e eeuwse sepiafoto’s, kunstboeken, versgeplukte boomblaadjes, trailers van science- fiction films op Youtube, muziekstukjes van Debussy tot Dustin O’ Halloran, bijhorende animatiefilmpjes, kunstwerken, objecten, en veel dialoog.

Kunstgeschiedenis sijpelt op deze manier ook binnen in de les, denken we aan de animatiefilm van Walt Disney in samenwerking met Salvador Dali: “Destino” (versie Dye, Hole in Ocean), Kollektiv Turmstrasse “Tristesse” en het werk van Rene Magritte, Jean-Michel Basquiat, maar net zo goed de portretten van Sam Dillemans, Rik Wouters of Luc Tuymans. We raken ook de actualiteit aan zoals vluchtelingen voor oorlogen, die we op kindermaat bespreken. Het is ook een manier om kinderen te laten uiten wat ze dagelijks te zien krijgen, via het nieuws, de computer, of zelfs bij hen op straat, in de klas. We vertalen de leefwereld van de kinderen en de volwassenen, steeds gezien door de ogen van kinderen naar .

Op een eigen manier kijken naar de wereld om ons heen is één ding, hem weergeven op de meest verschillende wijzen is een andere.

Diverse technieken en materialen, klassiek als meer experimenteel komen aan bod. Oud en nieuw papier zowel als andere dragers, gladde en ruwe materialen, zwart tegenover wit, verfijnd en gedetailleerd tegenover expressief en krachtig… we duiken er helemaal in en proeven ervan, en zien waar het ons heen leidt, via experimenteren en proberen, ook als dat een keer-of zelfs vaker-tegenvalt…Leren is proberen.

Tegelijk leren we ook respect hebben voor ons eigen materiaal, dat van de klasgenoten en dat van de school. Afval beperken kan bv. door met kleine beetjes verf tegelijk te beginnen, en bij te vragen als dat nodig is.

Gezamenlijk opruimen op het einde van de les versterkt het groepsgevoel, en de klas netjes achterlaten maakt dat we elke les met een schone lei kunnen beginnen. Het zit hem in kleine dingen, en geeft iedereen wat verantwoordelijkheid en betrokkenheid.

Lesthema’s, ze kwamen al enigszins aan bod via termen als fantasie, maar ook actualiteit. Een seizoens- of lokaal gebonden thema kan al een inspiratiebron zijn.  Een klasgesprek en demonstratie door de meester, over hoe je iets boeiends kan maken over eender welk onderwerp, geeft vuur aan wat een hoogstpersoonlijk werk wordt.

Vanuit deze en onze andere opdrachten wordt er ook gefocust op het (beter) leren tekenen van een mens en zijn omgeving, en zowel fantasierijke variaties ervan.

Ieder kind kan rekenen op individuele begeleiding waarbij probleempjes allerhande worden opgelost. “Hoe teken je dat oog meester, dat hand, die schoen?” Mogelijkheden voor oplossingen worden aangereikt zonder uit het oog te verliezen dat kinderen ook een zekere zelfstandigheid zullen verwerven en een hoogst eigen invulling geven aan eender welke les.

Omdat heel wat groepen leerlingen met uiteenlopende leeftijden samen zitten, zal de insteek, en het uitwerkingsniveau variëren per leeftijdscategorie. Zo kan één en dezelfde opdracht toch een scala aan resultaten opleveren, waarmee de oudere kinderen de jongsten ook positief kunnen beïnvloeden. Waar de jongsten nog ruwer en expressiever zullen werken, gaan de oudsten al accurater aan de slag, meer zoeken naar de juistheid ook.

Werkjes worden ook besproken en bij het afronden van de les kunnen de kinderen ook hun idee geven over dat wat ze geleerd hebben, en of de les eigenlijk wel leuk was. Ook de meester kan er nog iets van opsteken…

Kortom. In alle opdrachten wordt gestreefd enerzijds te sturen om het vormelijke, technische en inhoudelijke niveau stilletjes aan te doen groeien, en tegelijk de eigen frisse en vaak hoogst originele insteek van de kinderen zo intact mogelijk te laten. Ze zijn in hun onbevangenheid vaak kleine/grote kunstenaars in de dop. Elk kind is een kunstenaar, de zaak is er één te blijven als je groot wordt.

Het is Picasso zelf die het gezegd heeft.