Puurs-Sint-Amands, 2de graad woensdag 10-11 jarigen

LESMOMENTEN
Woensdag (10-11-jarigen) 13u30 – 16u10
Tussendoor is er een pauze voorzien waarin iedereen buiten een eigen drankje of iets om te eten kan nuttigen.

LEERKRACHT: Catharina Dhaen (catharinadhaen@academietemse.be / www.catharinadhaen.com)

ADRES VAN HET ATELIER: Academie Forum 11 – Forum 11, 2870 Puurs-Sint-Amands


Als je in ons beeldatelier binnenstapt, ben je een ontdekkingsreiziger die een creatief avontuur aangaat.

Je vertrekt vanuit een vlek, een foto, een beeld, een idee. Gewapend met verf, wegwerpmaterialen, potlood, krijt, papier, schaar, lijm,… ga je aan de slag. Je leerkracht begeleidt je op deze reis, helpt je als je niet meer verder kan en stuurt je naar de gekste bestemmingen. Het is belangrijk om goed te leren kijken, dan pas zie je de wereld voor je opengaan.

Wil jij graag nog beter leren tekenen, verschillende technieken leren kennen en jezelf creatief uitdagen? Ga dan mee op deze reis!

Beschrijving

Leerlingen worden met veel beelden geconfronteerd in en buiten de les. Hieruit proberen ze een eigen beeldtaal te ontwikkelen. Veel documentatiemateriaal daagt hen uit om naar waarneming te werken en los te komen van clichématig werken. Ze worden geconfronteerd met dimensies en ruimte en leren de basistechnieken van perspectief.

Ze proberen natuur, mens, … op een natuurgetrouwe manier weer te geven en leren te KIJKEN als ze tekenen.

Ze worden gestimuleerd om technieken verder uit te diepen en te verkennen.  Om een positief zelfbeeld te behouden, wordt bij de individuele begeleiding vooral in positieve bewoordingen gesproken. Een groep leerlingen heeft soms een niveau- en tempoverschil, dit wordt verholpen door individuele aanmoediging en stimulatie.  De leerlingen proberen op een creatieve, persoonlijke manier hun verbeelding, creativiteit en kunde te tonen. Ze leren begrippen omschrijven en formuleren. Ze leren samen werken. Ze proberen open te staan voor verschillende meningen wanneer er een klassikale bespreking is. Ze leren hun mening formuleren en respect te hebben voor elkaars werk en het materiaal. Ze respecteren de eigenheid van ieder individu.

In een heterogene groep kunnen de leerlingen van elkaar leren en elkaar helpen. De 11- 12 jarigen zullen, in samenspraak met de collega’s middelbare graad, een les volgen en/of een rondleiding in het lokaal of bespreking van de werken op de tentoonstelling. Op deze manier wordt de interesse gewekt en hebben de leerlingen een idee van de verdere doorstroommogelijkheden.

Iedereen draagt mee de verantwoordelijkheid voor zijn werkruimte en materiaal.

Thematiek

Thema’s geïnspireerd door de wedstrijd Jos hoste, dag van het dko, lopende tentoonstellingen. Deze onderwerpen worden verder opengetrokken gedurende het jaar: werken rond een thema in ruime zin, gevoed door beeldmateriaal uit verschillende achtergronden, kunst en cultuur.

Er is uiteraard voldoende ruimte voor inbreng van de leerlingen, actuele gebeurtenissen, …