Bornem, 4de graad en specialisatie Schilderkunst

Je kan ook aansluiten bij “De Werkplaats” indien je je
inschrijft voor deze optie. Klik hier voor meer informatie.
LESMOMENTEN
Dinsdag 13u30 – 17u00
Dinsdag 18u30 – 22u00
Woensdag 18u30 – 22u00
Zondag 09u00 – 12u30
Praktisch: Minstens 2 lesmomenten vrij uit te kiezen per week.
Uitzondering voor (kot-)studenten: 1x/week op zondag, anderen op aanvraag.

LEERKRACHT: Machteld De Vleeschouwer (machtelddevleeschouwer@academietemse.be)

ADRES VAN HET ATELIER: CC Ter Dilft – Sint-Amandsesteenweg  41-43, 2880 Bornem


De deuren van ons atelier staan altijd open voor eenieder die de schilderkundige taal wil leren om zich in verf en kleur uit te drukken.  Iedereen kan starten met of zonder eerder opgedane ervaring.

De begeleiding is er van meet af aan op gericht om de individuele artistieke gevoeligheden en sterktes te herkennen en te stimuleren.

Op deze reis staat het ontwikkelen van uw persoonlijke beeldtaal en schilder-handschrift centraal.   Of dit u zal brengen tot het maken van landschappen in zachte pastels, fijngevoelig realisme, onweerstaanbaar abstract, levendige portretten, thematisch bewogen of intiem persoonlijk werk?

We zullen het samen ontdekken.

Lesaanbod volgens locatie of leeftijd , , , ,
Beschrijving

Koester je het stille vermoeden dat leren schilderen wel eens het antwoord zou kunnen zijn op al je dromen?

Kom dan zeker eens langs in het schilderatelier in Bornem. Het is fijn als je vooraf even een berichtje stuurt naar machtelddevleeschouwer@academietemse.be


Hieronder alvast enkele antwoorden op vaak voorkomende vragen:

AL IETS KUNNEN?

Het voornaamste is goesting hebben om met verf en kleur je wereld in beeld te brengen.  Al de rest volgt daarna. Heb je al ervaring met schilderen?  Of helemaal niet?  Geen probleem. Het programma wordt op maat bijgestuurd.

ORGANISATIE VAN DE LEERJAREN

Alle jaren volgen samen les in hetzelfde atelier. De ateliersfeer is zeer belangrijk. Behalve een plek om te leren is het atelier ook een kruispunt van uitwisselingen waar iedereen wel iets van de ander kan opsteken. Elkaar te zien schilderen wordt door alle studenten als zeer verrijkend ervaren.

MATERIALEN

Aanvankelijk heb je enkel een palet en penselen nodig.  In het atelier zijn papier, schilderdoek en de meest gebruikte teken- en schildermaterialen aanwezig.  Natuurlijk wil je na een tijd je eigen materiaal hebben, maar je kan dus alles uitproberen alvorens een investering te doen. Je krijgt hieromtrent ook alle info tijdens de lessen.

TECHNIEKEN

Er wordt geen techniek opgelegd.  Je maakt kennis met alle technieken en verven tijdens de eerste jaren en na verloop van tijd ontdek je welke het best bij je past.

STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING

Je begint in de VIERDE GRAAD waarin je alles leert wat met schilderen te maken heeft. Je kan de opleiding opdelen in periodes.

In het eerste periode maak je via basisoefeningen kennis met het schilderen. Meestal rond klassieke onderwerpen zoals stilleven, interieur en landschap. Je leert verhoudingen zien en meten, toonwaarden onderscheiden en je leert al heel veel over kleur.  Er zijn ook technische lessen.  Je maakt kennis met de tekenmaterialen, acrylverf, inkt, bister, krijt, pastel en aquarel… later ook met olieverf.  Naast de basisoefeningen is er ook al ruimte voor vrij werk. We bespreken wel samen of het onderwerp geschikt is en voldoende mogelijkheden biedt.

Vanaf de tweede periode kan er naar levend (naakt-)model gewerkt worden: portret- en figuurschilderen. Ook hier begin je met eenvoudige schetsen om nadien verder te evolueren naar een meer constructieve opbouw en anatomisch inzicht.

Daarnaast maak je meer complexe studies bvb. naar interieur of landschap.  Zo groeit je inzicht in toon- en kleurcontrasten, verftexturen, ruimtewerking, enz. We bestuderen stijlperiodes en maken hierop toepassingen. We maken ook een kopie van een werk van een bekende meester.

In de derde periode bepaal je geleidelijk aan meer zelf waar je interesses liggen.  De ontdekking dat je graag naar menselijk figuur schildert doet je misschien besluiten om je hierin verder bekwamen tijdens alle volgende jaren.  Evengoed onderzoek je hoe diepmenselijke gewaarwordingen te verbeelden, studeer je naar landschap, evolueer je naar thematisch werk, wordt je hyperrealist  of ga je de abstracte toer op.

Om je hierbij te ondersteunen worden er tijdens deze jaren nog wel studies gemaakt waarbij specifieke benaderingswijzen onderzocht worden en creatief verwerkt. Dat kan gaan van de werkwijze van één bepaalde kunstenaar tot allerhande technische oplossingen.

Er worden ook meerdere ‘open’ opdrachten aangeboden waar je naar kan werken als je dat wil.  Dat zijn opdrachten met een ruim thema waarbinnen je vrij kan bewegen en vanuit je persoonlijke inspiratie kan vertrekken.  Bij  ieder van deze of nog andere keuzes kan je voluit rekenen op een persoonlijke begeleiding.

Je besluit de vierde graad met een presentatie van je werk.

Na de vierde graad kan je vervolgen in de SPECIALISATIE waar je een persoonlijk traject uitstippelt.

Tijdens deze jaren heb je de mogelijkheid om met de nodige ondersteuning en samenspraak nog zelfstandiger te werken en een eigen weg in te slaan.  De bewuste keuze van persoonlijke onderwerpen en thema’s, de specifieke technische uitwerking en de verdere ontwikkeling van een eigen schilderkundig handschrift zijn hierbij uiterst belangrijk.  Uiteindelijk streef  je ernaar een serie werken te maken die blijk geeft van individuele artistieke inzichten.

Ook na de Specialisatie volgt er een presentatie.

OP STAP

Meerdere keren per jaar gaan we een museum of tentoonstelling bezoeken. In België maar ook naar het nabije buitenland.

Ontdek hier onze Instagram-pagina:
Atelier Schilderkunst Bornem