Peter Jonnaert

LESMOMENT EN LESPLAATS:
Vrijdag: 09u30 – 13u00
Alle lessen gaan door in de Raadzaal van het Vredegerecht te Temse, Schoolstraat 15

PLANNING
Elke opleidingsonderdeel krijgt 7 tot 9 weken (32u)

Intro opleidingsonderdeel op drie weken (12u): TK, F, W&B, SM
Daarna sessies van 4 tot 5 weken (20u)
Eerste lesdag: vrijdag 7 oktober 2022

De sessies GV verlopen gelijktijdig met de 2e reeks sessies F en SM, vanaf 20 maart 2023.

PRAKTISCHE DOELEINDEN
Slotevenement als oefening/resultaat op het geleerde: een tentoonstelling
Opmaak publicatie: een catalogus

Peter Jonnaert

WOORD EN BEELD (W&B)

We verkennen zowel individueel als in groep de relatie woord en beeld.

Hoe schrijf je een korte tekst voor een cataloog over jouw beeldend oeuvre? Hoe beschrijf je een beeldend kunstwerk in een heldere taal? Hoe verwoord je de artistieke gedachte van een kunstenaar?

We analyseren verschillende genres van korte teksten over beeldende kunst en passen dit toe op ons individueel werk en dat van de ander. We leren een korte recensie schrijven over een tentoonstelling van beeldende kunst.

Hoe verwoord je de visie en het concept van de curator? Hoe beschrijf je in enkele zinnen informatief en kritisch een kunstexpositie? We lezen en vergelijken voorbeelden van kunstrecensies.

We bekijken voorbeelden hoe beeldende kunstenaars tekst integreren in hun werk. We onderzoeken bestaande verbindingen tussen taal, beeld en perceptie. Kunnen we dit ook toepassen in ons eigen beeldend werk?

TOEGEPASTE KUNSTGESCHIEDENIS (TK)

INDIVIDUELE SESSIES:

Leerlingen brengen zelf selectie eigen beeldmateriaal mee naar de Raadzaal. We kijken ook terug naar het beeldend ‘oeuvre’ van de leerling in zijn geheel. Welke evolutie is daarin terug te vinden? Welk onbekend terrein wil die nog verkennen?

We toetsen dit alles aan voorbeelden uit de kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst. Zodoende worden oplossingen aangereikt en handvatten verschaft tot verdieping en verbreding van de eigen kunstpraktijk.

GROEPSSESSIES:

Peter reikt in enkele theoretische lessen inspirerende voorbeelden aan van innovaties inzake het ontwikkelen van een artistieke gedachte, het materiaalgebruik, de techniek, het combineren van diverse media en de presentatie van kunstwerken. We passen dit alles toe op ons werk en dat van de ander.