Open Brief aan de Inwoners van Temse, Tielrode, Steendorp en Elversele

Open Brief aan de Inwoners van Temse, Tielrode, Steendorp en Elversele

Beste Inwoners

Sinds enkele weken leven wij in een andere maatschappij. Het coronavirus heeft de wereld veranderd, van continent tot dorp.

Wij hebben een (levens)gevaarlijke, onzichtbare vijand en zijn genoodzaakt ons dagelijkse leven drastisch te beperken, naar vorm en inhoud. Iedereen! Overal! Een omwenteling in ons doen en laten. Ondankbaar, maar levensnoodzakelijk! En met bijzonder grote waardering en bewondering voor allen, die op de meest uiteenlopende wijzen weerwerk bieden.

Het Lokaal Bestuur (= Gemeente + OCMW + Welzijnsvereniging Sleutelzorg) heeft van in het begin zijn volle verantwoordelijkheid genomen en alle maatregelen getroffen die het nodig acht ter bescherming van gemeenschap en individu. Wij stellen met voldoening vast dat onze inwoners de richtlijnen goed opvolgen, bewust van de ernst van de situatie. Wij betreuren ten zeerste het onverantwoord gedrag van enkelingen, die zichzelf en anderen in gevaar brengen.

Wij houden eraan langs deze weg onze inwoners te danken en te feliciteren voor hun aanpassing en inzet. Burgerzin en (zelf)discipline zijn meer dan ooit aan de orde. Het is hard, maar enkel die ommekeer zal het mogelijk maken terug te keren naar  de wereld waarin wij leefden.

We zijn er trots op dat tal van initiatieven worden genomen om het leven draaglijker en aangenamer te maken. De scheiding zorgt voor een verrassende verbondenheid, solidariteit, samenhorigheidsgevoel, inclusief initiatieven om de meest kwetsbaren onder ons te helpen. Wij stellen dat zeer op prijs. De overheid kan immers niet alles alleen doen. Enkel samen staan we sterk!

Het Lokaal Bestuur volgt zorgvuldig de richtlijnen van de federale overheid en de gouverneur, en werkt nauw samen met de Huisartsenkring van Temse. Om voorbereid te zijn op eventuele ontwikkelingen, wordt een medische hulppost op punt gesteld.

Graag beklemtonen wij ook de deskundigheid en inzet van onze eigen medewerk(st)ers, een hoeksteen in de hele organisatie.

Wij vragen dat onze inwoners het uitgetekende pad nauwgezet blijven volgen. De berichtgeving via de media is actueel en gedetailleerd, en het is aangewezen ze bestendig op te volgen.

Algemene info vind je via www.info-coronavirus.be/nl/.

Voor vragen: info-coronavirus@health.fgov.be of hulplijn 088 14 689.

Printbare versie van deze brief in pdf: corona open brief gemeente temse

Mocht je vragen hebben met betrekking tot onze eigen gemeente, kan je steeds terecht via corona@temse.be of 03 710 13 75.

We danken u voor uw begrip en medewerking, luisteren graag naar uw opmerkingen, aanbevelingen, bekommernissen… en kijken met u uit naar de nieuwe ommezwaai, de terugkeer naar de goeie ouwe tijd.

#samentegencorona

Namens het College van Burgemeester en Schepenen