Last Call om in te schrijven voor 1 oktober + verlofdagen

Haast je dus naar het secretariaat!

Het is de week van de waarheid om je nog in te schrijven!

Uiterlijk zondag 30/9 voor 12u. ‘s middags moet je ingeschreven zijn.

Best langskomen op het secretariaat om rechtstreeks in te schrijven en te betalen (zonder betaling is je inschrijving immers niet geldig.)

 

 

 

Ter info:
Hieronder de verlofdagen, (pedagogische- en facultatieve verlofdagen kiezen we zelf en staan cursief).

Schoolvakanties 2018-2019

Vakantiedagen in het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs.

 • Pedagogische studiedag: 20 oktober 2018
 • Herfstvakantie: van 29 oktober tot en met 4 november 2018
 • Wapenstilstand: (zondag) 11 november 2018
 • Kerstvakantie: van 24 december 2018 tot en met 6 januari 2019
 • Facultatieve verlofdagen: 9 en 10 februari 2019
 • Krokusvakantie: van 4 tot en met 10 maart 2019
 • Pedagogische studiedag: 13 maart 2019
 • Paasvakantie: van 8 tot en met 22 april 2019 (paasmaandag: 22 april 2019)
 • Dag van de Arbeid: 1 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 30  mei)
  (in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn op zaterdag en zondag)
 • Pinkstermaandag: 10 juni 2019
 • Zomervakantie: van 1 juli tot 31 augustus 2019

Deze data en andere evenementen zijn ook steeds terug te vinden op onze online Google agenda op onze website: https://www.academietemse.be/agenda