Graad 3 Beeldatelier Temse

Geplaatst op door

Beeldatelier: waarnemingstekenen, kleurstudie en vormstudie.

Beeldatelier Temse zondag (9 tot 12.30u.)

Jaarrooster Digitale Beeldverwerking – Beeldatelier 3e graad Temse

Jongeren in een eerste, tweede, derde middelbaar. Ze bewandelen de brug van kind naar jongvolwassene. Ze kijken kritisch naar zichzelf en de wereld rondom hen, niet langer tevreden met standaard antwoorden. Zowel afwijzend als vragend. Zoekend…”

Zoeken is een sleutelwoord in de middelbare graad. De ongebreidelde creativiteit sinds de kinderjaren zit hier op een keerpunt. Het kind-zijn wordt verlaten, de manier van dingen te zien, weer te geven wordt volwassener. We streven onder meer naar het steeds beter leren zien, begrijpen, weergeven van de te tekenen werkelijkheid en haar interpretaties ervan.
Onze leerlingen leren zien én kijken met andere ogen, oppervlakkigheid doorbreken, gevoel voor schoonheid aanscherpen, ze worden uitgedaagd om het visuele (en het niet zichtbare) rondom hen te proberen vatten en weer geven, te interpreteren via klassieke en meer onverwachte opdrachten.

Deze diashow vereist JavaScript.

Dit weergeven wordt ruim geïnterpreteerd, en dus wordt er ook geëxperimenteerd met vorm, kleur, technieken, en met minder voor de hand liggende materialen. Niet alleen technisch een uitdaging, maar ook op een eigen wijze.
Opdrachten worden ingeleid, vaak met klasgesprek en wisselwerking, via bespreking van voorbeelden uit de (kunst)geschiedenis/de hedendaagse kunst. Voorbeelden kunnen zijn: Damien Hirst, Da Vinci, Panamarenko, Street Art, Vaast Colson, illustrators van begin jaren 1900 als Edmond Van Offel, en hedendaagse tekenaars als Gideon Kiefer. Net zo goed wordt er gefocust op (locale) geschiedenis om een les te ondersteunen.
Mogelijke vormentaal en techniek wordt gedemonstreerd waarna ieder de opdracht voor zichzelf uitprobeert en individueel begeleid wordt. We hebben de intentie de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerling te vergroten. Het aanscherpen van de concentratie en inzet zijn andere belangrijke kernbegrippen.
In klassikale besprekingen, leren we werk bekijken en verwoorden, en iets van elkaar opsteken. Zo maken we onze leerlingen alert en motiveren hen om nieuwe creatieve wegen in te slaan.
Onder meer via samenwerkingsopdrachten leren ze respectvol met elkaar om te gaan, elkaars visie te respecteren, met elkaar rekening te houden en zo de ateliergeest te bevorderen. We werken bij de middelbare graad mee aan de algemene ontwikkeling van onze jongeren, zoekend naar hun “ik” en hoe die past in de wereld rondom hen…


Voorbereiding op het artistiek atelier.

Verschillende beeldende mogelijkheden in diverse technieken en disciplines worden verkend en gebruikt. Als basisvaardigheid wordt het tekenen gehanteerd. De stap naar een eigen kunstbeleving wordt verbonden met de initiatie in de kunstgeschiedenis. Daardoor leren de studenten zich bewust beeldend uit te drukken.
Praktisch: De lessen gaan in de hoofdschool door op:

Beeldatelier Temse zondag (9 tot 12.30u.)


Wil je de boeiende wereld van kunst en cultuur ontdekken, je artistieke ideeën vorm geven door middel van de beeldtaal of experimenteren met verschillende technieken en materialen?

In de middelbare graad Beeldende Vorming verdiepen we ons in waarnemingstekenen, vormstudie en kleurstudie.

middelbare-graad-academie-temse

We gaan op zoek naar inspiratie in de natuur, de omgeving of de fantasie.
We maken kennis met verschillende kunstenaars en kunstvormen.
We onderzoeken verschillende beeldaspecten zoals compositie, perspectief, lijn, vlak, vorm en kleur.

Aan de hand van verschillende opdrachten ontdekken, onderzoeken en gaan we aan de slag met al deze beeldaspecten om zo te komen tot een eigen persoonlijke vormgeving.
We kijken, ontdekken, bestuderen, bewonderen, verafschuwen, onderzoeken, schetsen, ontwerpen, construeren…kortom, we ontdekken en ontplooien de kunstenaar die schuilt in ieder van ons!

Beeldatelier Temse zondag (9 tot 12.30u.)

Leerkracht Ilse Lenaerts

Leerkracht Ilse Lenaerts