MG zaterdag 3de tot 6de leerjaar Lieve Vandycke

Geplaatst op door

MG Puurs Lieve 1De uitleg van een opdracht gebeurt eerst algemeen, maar wordt onmiddellijk gevolgd door een volledig individuele begeleiding van elke leerling. Iedere opdracht krijgt zo een persoonlijke invulling. In de plaats van te streven naar één bepaald resultaat worden persoonlijke keuzes en eigen inbreng van de leerling aangemoedigd.
Zo wordt er gewerkt aan de artistieke ontplooiing, aan originaliteit en individueel expressiewerk, aan het zoeken naar een eigen stijl en vormentaal.

Als leerkracht neem ik een begeleidende rol aan. Niet één idee of mogelijkheid wordt naar voor geschoven, maar in gesprek met de leerling worden er keuzes overwogen. Als een leerling met een probleem zit, worden ook de anderen hier op een positieve manier bij betrokken. Iedereen mag suggesties doen en zijn eigen gevoel voor vorm en kleur aanspreken. Zo leren ze ook van elkaar en wordt het vertrouwen in hun eigen kunnen versterkt.

MG Puurs Lieve 2In het atelier nemen ze zelf de benodigde materialen, maar dienen hier ook correct mee om te gaan. Ze leren materialen en technieken kiezen in functie van het onderwerp. Ze leren zelfstadig werken en zijn zelfkritisch. Ze aanvaarden opmerkingen en aanwijzingen als kansen om te leren.
Ik verwacht van hen een sociale houding; ze werken spontaan samen tijdens groepswerk, sluiten niet uit en aanvaarden ieders eigenheid.
De leerlingen leggen ook een schetsboek aan, dit om hun groeiproces in beeld te brengen en als persoonlijk naslagwerk om te kunnen terugkijken op lessen uit het verleden. Hierin komen schetsen en voorontwerpen, kleurstudies en techniekoefeningen.
Bij waarneming moeten ze de verhoudingen precies leren weergegeven. Ze leren kijken en het essentiële van het bijkomstige onderscheiden. Ze beseffen dat deze waarnemingsbeelden de basis vormen voor eigen fantasiebeelden, voor stileringen en voor ruimtelijk werk.
Zowel het theoretisch bekijken van kleuren als het gevoelsmatige komen aan bod. In tegenstelling tot jonge kinderen zijn leerlingen van de middelbare vaak geremd in hun gebruik van kleur.
Het goed leren doseren van kleuren, met de nodige theoretische achtergrond en het terug leren waarderen van kleur is voor mij een belangrijk aandachtspunt.