Middelbare graad Bornem Luc Matthijs

Geplaatst op door

Doel voor de leerlingen, jong-volwassenen is een ruime en kritische visie te ontwikkelen op onze actuele beeldcultuur. In de praktijk worden ze gestimuleerd zelfstandig keuzes te maken en een eigen inhoud te geven aan hun werken. Individuele en klasgesprekken over tal van actuele onderwerpen zijn de belangrijkste leermiddelen om de creativiteit aan te wakkeren. De actualiteit blijft steeds de mogelijke trigger om werk te realiseren. De leerlingen worden verder aangemoedigd om musea in binnen en buitenland te bezoeken, kunst gerelateerde teksten te lezen, catalogi aan te schaffen…

Er worden een tiental vrijblijvende opdrachten voorgesteld die kunnen dienen als aanzet tot of insteek voor een werk. De uitwerking van elke opdracht veronderstelt een werkritme van 2 à 3 lestijden.

Leerlingen die de intentie hebben Hogere Kunststudies aan te vatten na het middelbaar kunnen hieromtrent de nodige feedback krijgen. De lessen gaan door op zaterdagvoormiddag in het Cultuurcentrum Ter Dilft te Bornem. De ‘meester’ brengt bovendien elke week een rozijnenbrood mee.

Luc Matthys.