Jos Hoste 1903 – 1965

Geplaatst op door

Jos Hoste 1903 – 1965

 Jos Hoste Werd te Beveren geboren op 21 maart 1903 uit een kleine burgerfamilie.

Zeer jong verloor hij zijn vader en nadat hij de middelbare school volgde bij de Broeders van Liefde, moest hij een deel van de gezinszorgen dragen.

In de school had hij zijn uitzonderlijke begaafdheid voor tekenen en schilderen getoond. Hij zou dit talent ontwikkelen aan de Academie en Vaktekenschool van Temse.

Zijn leermeester was de toenmalige, zeer gekende directeur, de heer Albert De Roover, die hem bijzonder waardeerde. Door studie, toewijding en oefening werd Jos Hoste een bekwame kunstschilder.

Het verwonderde dan ook niemand dat hij al in 1925 aangesteld werd als leraar aan diezelfde Academie. Hij werd nu zo gewaardeerd door de heer directeur A. De Roover, dat deze hem na twee jaar (1927) voorstelde als onderdirecteur. Hierdoor werd heel wat werk en verantwoordelijkheid op zijn schouders  gelegd. Hij was dan ook de aangewezen man om zijn bestuurder op te volgen, wanneer deze in 1949 ontslag nam.

Dit ambt zou hij bekleden tot 1961, toen hij wegens gezondheidsredenen vroegtijdig oprust ging. Amper 4 jaar later, op 14 februari 1965, overleed hij. Zijn beste krachten had hij ingezet bij het vervullen van zijn taak als leraar en als directeur.
Eenvoud was wellicht het bijzonderste kenmerk van de mens, Jos Hoste, een eigenschap die zoveel grote kunstenaars kenmerkt.

Bovendien was hij rechtschapen. Hij probeerde geen goedkope effecten te bereiken, die dikwijls een gebrek aan echt talent moeten verbergen. Hij schilderde volgens eigen aanleg, temperament en karakter. Pose, schijn, overdrijving waren hem vreemd! Door hard werken wist hij zijn natuurlijk talent te ontwikkelen. Deze drie eigenschappen (eenvoud, rechtschapenheid en werklust), maakten hem tot die schone vriendelijke mens.

Ook zijn leerlingen waardeerden deze trekken. De honderden leerlingen, die zijn lessen hebben gevolgd hebben, droegen hem een warm hart toe. Velen hebben onder zijn bekwame leiding hun aangeboren talent tot ontplooiing kunnen brengen. Kunst en technische vaardigheid liet hij zoveel mogelijk harmoniëren. Niet genoeg kan worden gewezen op de enorme diensten die Jos Hoste heeft bewezen aan duizenden jongens en meisjes van Temse en omliggende gemeenten.

Maar Jos Hoste was ook kunstenaar. Hij wijdde zich volledig aan de schilderkunst, ook buiten de school. Zijn werk was de weerspiegeling van zijn eigen wezen.

“Men geeft zich in de kunst zoals men is”. Jos Hoste hield van de natuur, de realiteit, de waarheid.

De gewoonste dingen, waar velen achteloos voorbij lopen, vond hij de moeite waard getekend en geschilderd te worden. Jos Hoste was ook nauwgezet. Zijn schilderijen zijn dan ook afgewerkt tot in de kleinste details; nooit bleef het schetsmatig. Zijn werken bekoren door hun evenwichtige compositie en hun harmonie van kleur en lijn.

Eenvoud van inhoud, natuurgetrouw en nauwgezet in de vormgeving, rijk aan coloriet, zijn de niet te onderschatten eigenschappen van zijn oeuvre. In een tijd van geestelijke vervlakking en afstomping, van onverschilligheid voor het artistieke, straalt zijn werk bezinning en liefde uit voor de plastische kunst.

Jos Hoste was echter zeer bescheiden. Nooit heeft hij met zijn werk gepronkt. Wellicht is dit  de oorzaak  dat hij geen bekendheid verwierf in een wijdere kring. Degenen die zijn werk kennen waarderen het des te meer.

In samenspraak met de oud-leerlingenbond, besloot mevrouw Jos Hoste, begin 1985, de jaarlijkse prijs “Directeur Jos Hoste” op te richten. Zij consolideerde hiervoor bij een financiële instelling van Temse een som op naam van de Oud-leerlingenbond.

De rente hiervan, aangepast door O.L.A.V. wordt jaarlijks in speciën of natura aan de meest verdienstelijke leerling van de Hogere graad of Specialisatiegraad uitgereikt.

Moge de tekenwedstrijd “Ereprijs Jos Hoste”, alsook de jaarlijkse prijs “Directeur Jos Hoste” ertoe
bijdragen deze kring van bewonderaars te verruimen.