Grafische vormgeving & Illustratie

Geplaatst op door

Leerkracht  Sarah Van Osselaer  0486 609 087  www.sarahvanosselaer.be

Bijgestaan door Marijke Van Hoof

De lessen gaan door in de hoofdschool op:

  • woensdag van 18.30u. tot 22.00u.
  • maandag van 18.30u. tot 22.00u.

grafische vormgeving en illustratie, de ideale combinatie van ambacht en informatica.

Persoonlijke verbeelding ligt aan de basis van elke kunst, ook bij de grafische vormgeving. Maar grafische vormgeving en reclame is een toegepaste kunst met een functionele doelstelling: tekst en illustratie samenbrengen in een eigen vormtaal. We beginnen eenvoudig, maar gaandeweg krijgen de leerlingen complexere en uitgebreidere opdrachten. Dat geldt voor de diverse onderdelen: het illustratief tekenen, de typografie en lay-out,het stileren en ontwerpen van logo’s. Illustratief tekenen omhelst o.a. illustraties voor kinder- en jeugdboeken, reclamedrukwerk, verpakkingen en advertenties. Dat kan aan de hand van diverse technieken: aquarel, acryl, houtsnede, collage… Bij typografie en lay-out passen we de illustratie toe in een lay-out: bijvoorbeeld voor het maken van een cover van een roman. Met het stileren en ontwerpen van logo’s creëren we een eigen huisstijl voor ondermeer briefpapier en visitekaartjes. Mettertijd wordt een eigen stijl, specialisatie aangemoedigd en begeleid, waarbij de student kan open bloeien binnen opdrachten waarin zijn specifieke geaardheid tot vormgeven optimaal wordt gestimuleerd en gewaardeerd. De druktechnische kant van het vak krijgt ook de nodige aandacht.

We bezoeken tentoonstellingen, hebben de nodige vakliteratuur en beschikken over een goed uitgeruste computerklas. De gebruikte softwareprogramma’s zijn “InDesign CS6, IllustratorCS6 en PhotoshopCS6”.
De computer is een belangrijk hulpmiddel, maar blijft ondergeschikt aan de persoonlijke creativiteit.