Fotokunst

Geplaatst op door

Leerkrachten 

1 of 2 lesmomenten per week (4u per week of 8u per week)
Lesmomenten zijn op zondag voormiddag en soms op maandagavond (in overleg met de leerlingen), en elke dinsdagavond.

De lessen gaan door in het C.C. Ter Dilft in Bornem op:

  • zondag van 9.00u tot 12.30u.
  • maandag van 18.30u. tot 22.00u.(in overleg met de leerlingen)
  • dinsdag van 18.30u. tot 22.00u.

Tumblr: http://fotokunstbornem.tumblr.com

Het maken van een goede foto vereist een bepaalde technische vaardigheid, gekoppeld aan een begrip van de beeldtaal. Deze opleiding komt aan beide eisen tegemoet.

1ste jaar

In het 1ste jaar komen de theorie van de techniek, de opbouw van het beeld, de werking van de kleinbeeldcamera aan bod.

Je leert niet alleen je nieuwe spiegelreflex ten volle benutten, daarnaast gaan we ook dieper in op fotografische projecten, die je op een creatieve en kunstzinnige manier leert benaderen, steeds vanuit een persoonlijke invalshoek.

De (jpg) zwart-wit fotografie staat hier centraal. Leerlingen leren deze te bewerken via Lightroom, vertrekkend vanuit een perfect belichte foto. De overstap naar de digitale donkere kamer is hiermee gemaakt.

2de jaar

In het tweede jaar wordt er nog meer geëxperimenteerd met de verschillende cameraformaten (midden groot negatiefformaat zoals de Mamiya 6×4.5”) en begint de eigen ervaren beeldtaal centraler te staan.

Er is een eerste kennismaking met de studio, zwartwit-portret en de reportageflits wordt hier geïntroduceerd.

Het digitale negatief, RAW, wordt het vertrekpunt van een nieuwe start in de zwart-wit fotografie, waarna de kleurenfotografie geïntroduceerd wordt.

De raw-bewerking komt hier in zijn totaliteit aan bod.

Beelden worden digitaal ontwikkeld in de digitale donkere kamer.

3de jaar

Kleur en zwartwit fotografie staan naast elkaar.

Er komt meer aandacht voor portret, studioflits-installatie en studio worden door de leerlingen gebruikt.

4de en 5de jaar

In het vierde en vijfde jaar hogere graad gaat de leerling nog verder in zijn persoonlijke zoektocht, met daarnaast nog technische opdrachten, om zijn grenzen te kunnen verleggen.

Vanaf het vierde jaar krijgen de leerlingen naast Stephanie Van Mol
ook les van Marnicq Roebben,
De basistechnieken zijn intussen aangeleerd, en er ontstaat meer ruimte voor verdieping.

Het vrij werk wordt belangrijker in het vierde jaar, en is in het vijfde jaar het afstudeerproject dat je aan een jury kan voorleggen. In de loop van het jaar word je hierbij door middel van persoonlijke contactmomenten begeleid. Je bent voor je vrij werk volledig vrij in de keuze van techniek. Zowel analoog als digitaal. Ben je een fotograaf pur sang? Of maak je liever werk dat op fotografie gebaseerd is?

We zullen dieper ingaan op de fotografiegeschiedenis: welke evoluties heeft de fotografie doorgemaakt, waarvoor werd ze aangewend, wat waren de technieken, wat was de relatie tussen de evolutie en de sociaal-politieke toestand, welke beeldtaal werd er gehanteerd, wie was fotograaf….?

De leerlingen zullen in de lessen kennismaken met fotografie als kunstvorm, en zullen dit als maatstaf gaan gebruiken. Bedoeling is de blik te verruimen door te kijken naar de actuele fotografie, te zien wat er leeft, en wat interessant is. Leren kijken komt uitgebreid aan bod, foto’s worden door de leerlingen minuten lang bekeken en besproken tot ze voor hen geen geheimen meer hebben.
Door beelden te analyseren gaan de leerlingen meer nadenken over hun eigen werk, en zich positioneren tegenover de actuele fotografie.
Hedendaagse presentatietechnieken worden samen bekeken en onderzocht.

Zelfevaluatie is in de opleiding belangrijk en kan groeien door hun medeleerlingen te evalueren. Elkaars werk bekijken en daar positieve feedback op kunnen geven behoort dan ook tot de lessen.

In de specialisatiegraad sleutelen de leerlingen onder begeleiding van de leerkracht, aan de fijnere ontwikkeling van hun persoonlijke beeldtaal.
Ze werken deze 2 jaren voornamelijk aan hun vrij werk. Daarnaast onderzoeken ze de mogelijkheden van het boek als alternatieve tentoonstellingsruimte, en wordt hen de kans geboden in het atelier van een andere fotograaf te gaan kijken en door deze begeleid te worden.