Jana Arns

Jana Arns

SCHRIJVEN

Waar zijn de woorden?

Taal is het meest voor de hand liggende medium om anderen iets te vertellen over jouw werk, naast een afbeelding ervan. Toch is dit voor veel mensen niet makkelijk, omdat een kunstwerk geen louter functioneel of esthetisch gegeven is. Het is meer dan dat en die meerwaarde laat zich niet altijd makkelijk omschrijven. Hoe schrijf je een stukje voor een cataloog, een blog, een recensie?

Hoe leer je jezelf uitdrukken over wat je zo dierbaar is? Ook taal kan een kunstvorm zijn, zoals een kunstwerk een gedicht kan zijn. We gaan dit samen onderzoeken en leren je zo gaandeweg praten en schrijven over je eigen kunst.