Coronamaatregelen vanaf 8 december

Vanaf woensdag 8 december 2021 gelden volgende coronamaatregelen in het deeltijds kunstonderwijs en zo ook in de Academie & Vaktekenschool van Temse en zijn vestigingen in Bornem en Puurs-Sint-Amands.

We hebben de belangrijkste wijzigingen t.o.v. de vorige maatregelen in kleur gezet..

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

1) VERVROEGDE KERSTVAKANTIE

Voor alle leerlingen van de 1e en 2e graad (= van 6 t.e.m. 11 jaar oud) zal de kerstvakantie al starten op zaterdag 18 december 2021. Er zal dus in het weekend van 18-19 december en de hierop volgende week voor hen geen les meer zijn. 

Alle andere graden (= alle leerlingen vanaf 12 jaar) zullen nog wel les hebben t.e.m. donderdag 23 december 2021. 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

2) MONDMASKERPLICHT

MONDMASKERPLICHT VOOR ALLE LEERLINGEN EN LEERKRACHTEN, ongeacht de graad en leeftijd.

De mondmaskers mogen af binnen de klas/het atelier als je stil zit op een vaste plaats die je is toegewezen geweest door de leerkacht en als er aan deze 2 voorwaarden is voldaan geweest:

  •  Er is voldoende ventilatie in de klas (zie ook hieronder).
  • Je kan op minstens anderhalve meter afstand van de anderen zitten.

Zet je mondmasker op indien er aan 1 van de bovenstaande voorwaarden niet meer kan worden voldaan (bvb. wanneer je tijdens de les wordt benaderd door de leerkracht voor een feedback-moment, je je verplaatst doorheen het klaslokaal)

Neem ook steeds voldoende afstand van andere klasgroepen en leerlingen die niet in jouw klasgroep zitten, zowel binnen als buiten het academiegebouw (bvb. tijdens de pauze/speeltijd). Er mogen zo geen twee of meer verschillende klasgroepen in eenzelfde klaslokaal of atelier zitten.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

3) VENTILATIE IN DE KLASSEN

– De academie blijft nog steeds optimaal ventileren. Dat betekent dat het kan dat de ramen opengezet worden en deuren open blijven staan. Wij vragen je daarom om jezelf of je kind warm genoeg aan te kleden.
– Momenteel is de academie bezig met het plaatsen van CO2-meters in iedere klas en atelier van de academie om de luchtkwaliteit te meten en te garanderen voor alle leerlingen en leerkrachten.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

4) QUARANTAINE-MAATREGELEN (Noodremprocedure)

– Bij 2 of meer besmettingen tegelijk in een klasgroep, volgt minstens een week quarantaine voor de ganse klas. Je wordt daarvan op de hoogte gebracht door de leerkracht.
– Breng je leerkracht ook tijdig op de hoogte indien jij of je zoon en/of dochter in quarantaine zou zitten en/of besmet zou zijn

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

5) AANWEZIGHEID VAN DERDEN IN DE ACADEMIE

– Er mogen geen derden (ouders van de leerling, grootouders, etc.) aanwezig zijn in het academiegebouw. Enkel de leerlingen en leerkrachten zijn toegelaten.
– Indien je jouw zoon en/of dochter komt oppikken aan de academie, gelieve dan buiten te wachten en ook een mondmasker te dragen.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————-

6) AFSTANDSONDERWIJS 

De academie zal in eerste instantie geen afstandsonderwijs organiseren voor zijn leerlingen. Alle lessen gaan dus gewoon door in de academie en al zijn vestigingsplaatsen op hun respectievelijke lesmomenten.

Voor alle leerlingen 3e graad (= van 12 t.e.m. 17 jaar): Indien je leerkracht er toch voor kiest om hybride-onderwijs (= 50% les in de academie, 50% afstandsonderwijs/thuis) te organiseren voor jouw klas/atelier, zal hij of zij je hier ook van op de hoogte brengen.